Deelname actie

1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je de survey volledig hebt ingevuld en ingediend;
Eenmalige deelname per persoon.
Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
3. Medewerkers van LOQED zijn uitgesloten van deelname aan acties.
4. De looptijd van deze actie is van 25-10-2022 tot en met 30-11-2022.
5. LOQED is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
6. Persoonsgegevens van deelnemers van deze actie worden enkel gebruikt ter selectie en bekendmaking van de betreffende winactie door LOQED.
7. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
8. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
9. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via e-mail in december 2022.
10. De winnaar ontvangt de prijs in januari 2023.
11. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
12. LOQED is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
13. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan op de hoogte gesteld.
14. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

* Laatste wijziging op 20-10-2022

×